W 2010 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 225.387,76 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.158.615,86 zł.