Informacja o wysokości zadłużenia Miasta Piekary Śląskie na 31.12.2004 roku