obrazek

 

obrazek

 

 

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Informacja o sposobie doręczania dokumentów elektronicznych, w tym wymagania dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych, niezbędne do ich odebrania przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz otrzymania przez nadawcę urzędowego poświadczenia odbioru (UPO).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest systemem służącym do przesyłania dokumentów i formularzy elektronicznych do urzędu.

W celu skorzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Piekary Śląskie dostępnej na platformie SEKAP lub ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

*       założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie (epuap lub sekap)

*       oraz, w razie potrzeby podpisania przesłanego pisma, posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego.

Urząd Miasta Piekary Śląskie przyjmuje doręczane dokumenty elektroniczne:

1)       za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej:

*       http://epuap.gov.pl/wps/portal/

*       https://www.sekap.pl/

2)       na informatycznych nośnikach danych, które umożliwiają zapisanie urzędowego poświadczenia odbioru, tj. dysku CD-RW lub urządzeniu pamięci masowej z interface`em USB (np. Pen Drive).

Dokumenty elektroniczne przekazywane w powyższy sposób muszą być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Korzystanie z usług urzędu w postaci elektronicznej należy zacząć od założenia skrzynki kontaktowej w zakładce Logowanie(SEKAP lub ePUAP). Umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie sprawy oraz kontrolę niezbędnych płatności. Więcej o działaniu skrzynki znajduje się w dziale Pomocy (SEKAP lub ePUAP). Pełna i aktualna lista usług dostępnych w projekcie znajduje się w Katalogu usług(SEKAP lub ePUAP).

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. 2015 poz. 971) akceptowalne formaty załączników to:

 

Format danych Zastosowanie formatu Organizacja ustalająca format Norma
.doc sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Microsoft Corporation  
.docx sformatowany tekst lub sformatowany tekst z grafiką Microsoft Corporation  
.gif grafika rastrowa CompuServe  
.jpg (.jpeg) grafika rastrowa Joint Photographic Experts Group ISO/IEC 10918
.ods arkusz kalkulacyjny Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.odt sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) ISO 26300
.pdf sformatowany tekst lub
sformatowany tekst z grafiką
Adobe Systems Incorporated ISO/IEC 32000
.png grafika rastrowa   ISO/IEC 15948
.rtf sformatowany tekst Microsoft Corporation  
.svg grafika wektorowa W3C  
.tif (.tiff) grafika rastrowa Adobe Systems Incorporated  
.txt niesformatowany tekst   ISO/IEC 10646
.xls arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xlsx arkusz kalkulacyjny Microsoft Corporation  
.xml sformatowany tekst W3C  

Zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych powinny odpowiadać zakresom danych zawartych we wzorach podań udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. W szczególności dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Piekary Śląskie muszą być opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi, w tym adresem pocztowym osoby składającej dokument.

Inne wymagania:

1)       dokumenty elektroniczne zawierające wirusy lub inne potencjalnie niebezpieczne elementy będą automatycznie odrzucane i nie zostaną wprowadzone do systemu teleinformatycznego Urzędu Miasta Piekary Śląskie;

2)       maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego (wraz z załącznikami) akceptowany przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wynosi 10 MB;

3)       do dokumentów opatrzonych podpisem weryfikowanym certyfikatem wydanym za granicą winna być dołączona aplikacja umożliwiająca weryfikację podpisu.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się:

w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84 (parter) w godzinach pracy Urzędu