Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy oraz zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).

Przebieg postępowania:

1. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Uchwała Nr 29/21 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. dotyczącej odbioru odpadów z rodzinnych ogródków działkowych w Piekarach Śląskich