Zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 870) zakres ujawnionych danych zgodny jest z treścią art. 8 ust. 1. tejże ustawy.

Przebieg postępowania:

1. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Uchwała Nr 27/21 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2020 r. dotyczącej podjęcia przez Radę Miasta Piekary Śląskie uchwały w sprawie planowanych przez rząd powszechnych szczepień przeciwko SARS-CoV-2.