W roku 2019 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.