W 2019 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 16.085,00 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 124.869,33 zł.