Przebieg postępowania:

1. Pismo Przewodniczacego Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 12 lutego 2020 r. skierowane do Prezydenta Miasta w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie petycji.

2. Przekazanie przez Przewodniczącego Rady Miasta Piekary Śląskie petycji do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

3. Odpowiedź Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 4 marca 2020 r.

4. Rozpatrzenie petycji z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi  poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na fasadzie budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Piekary Śląskie na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2020 r. oraz przekazanie projektu uchwały Przewodniczącemu Rady Miasta Piekary Śląskie.

5. Uchwała Nr XXI/246/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Piekar Śląskich z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia Szkoły Powszechnej im. Królowej Jadwigi poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na fasadzie budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.

link do uchwały