W roku 2018 Miasto Piekary Śląskie nie udzieliło poręczeń i gwarancji.