W 2018 roku miasto otrzymało dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 649.186,11 zł oraz przekazało dotacje innym jednostkom samorządu terytorialnego w wysokości 1.469.345,82 zł.