Raport końcowy z realizowanego w 2018 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki zakażeń wirusem HPV - szczepienia ochronne dziewcząt z rocznika 2004 i 2005" przedłożony Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zgodnie z art. 48a ust. 13-15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.).