W sprawie:
stawek podatku od środków transportowych.

Data uchwały:
2010-10-28

Numer uchwały:
LX/623/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/256/4017