Rejestr rzeczy znalezionych

 

Podstawa prawna :

1.   Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1963r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

2.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 1966r. w sprawie rzeczy znalezionych (Dz. U. Nr 22, poz. 141 i z 1991r. Nr 36, poz.156).

3.   Ustawa z dnia 18 października 2006r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz. U. z 2006r. Nr 208, poz. 1537).

Dostep:

Jawny

 

Adres:

Urząd Miasta Piekary Śląskie

ul. Bytomska 84

Wydział Organizacyjny, II piętro, pokój nr 212

tel. 32  39 39 383,  32  77 61 482