W sprawie:
uchylenia uchwały nr LVI/536/06 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 10 sierpnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2010-05-27

Numer uchwały:
LIII/561/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/123/1986