W sprawie:
zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych miasta Piekary Śląskie od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych

Data uchwały:
2010-05-27

Numer uchwały:
LIII/560/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 roku.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/148/2424