W sprawie:
zmiany w uchwale nr XXXIV/308/09 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie

Data uchwały:
2010-05-27

Numer uchwały:
LIII/559/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/172/2805