OGLOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY SLASKIE

 

o przyjeciu dokumentu oraz o mozliwosci zapoznania sie z jego trescia

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z pózn. zm.) zawiadamiam o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie w obszarze pierwszym zatwierdzonego uchwala Nr LIII/517/06 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 31 maja 2006 r., dla terenów polozonych w rejonie ulic: Solidarnosci i Zwirki w Piekarach Slaskich.

Informuje jednoczesnie o mozliwosci zapoznania sie z trescia wyzej wymienionego dokumentu zatwierdzonego uchwala nr LI/544/10 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 28 kwietnia 2010r. wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa odpowiednio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko w siedzibie Urzedu Miasta w Piekarach Slaskich, ul. Bytomska 92, w godzinach pracy Urzedu.