W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr L/535/10 Rady Miasta w Piekarach Śląskich z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy

Data uchwały:
2010-04-28

Numer uchwały:
LI/545/10

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Jednolity identyfikator aktu: http://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2010/106/1766