Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

 

Siedziba Spólki oraz kontakt

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Slaskie

tel. 32 39-38-100

fax. 32 39-38-101

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 241542177

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 498-024-81-12

Numer KRS: 0000351024

Kapital zakladowy: 73 945 000,00 zl

Sklad Zarzadu

Małgorzata Smoleń – Prezes Zarządu

 

Prokurent

 

 

Sklad Rady Nadzorczej

Aleksandra Broda

Krzysztof Bohosiewicz

Maciej Baranowski

Udzial w kapitale zakladowym

100% Gmina Piekary Slaskie