Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

 

Siedziba Spółki oraz kontakt

ul. Szpitalna 11, 41-940 Piekary Śląskie

tel. 32 39-38-100

fax. 32 39-38-101

www.szpital.piekary.pl

e-mail: sekretariat@szpital.piekary.pl

Dane identyfikacyjne

Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 241542177

Numer identyfikacji podatkowej NIP: 498-024-81-12

Numer KRS: 0000351024

Kapital zakładowy: 106 845 000,00 zł

Skład Zarządu

Małgorzata Smoleń – Prezes Zarządu

Marcin Baron - Wiceprezes Zarządu

Prokurenci

Izabela Bacik

Małgorzata Lipiec

Zofia Trzepaczyńska

 

Skład Rady Nadzorczej

Aleksandra Broda

Iwona Kiwior

Jacek Czarnohorski

Maciej Baranowski

Udział w kapitale zakładowym

100% Gmina Piekary Śląskie