Uchwala Nr XXXIV/376/09 Rady Miasta w Piekarach Slaskich z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Slaskie dla terenu polozonego w rejonie ulic: Wyzwolenia-Jasionowskiego w Piekarach Slaskich.