W sprawie:
podatku od nieruchomości.

Data uchwały:
2009-11-26

Numer uchwały:
XLVI/492/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.