Ewidencja osób fizycznych i osób prawnych - użytkowników wieczystych nieruchomości Gminy Piekary Śląskie i nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach miasta Piekary Śląskie.