Ewidencja osób fizycznych i prawnych - dzierżawców nieruchomości Gminy Piekary Śląskie i nieruchomości Skarbu Państwa położonych w granicach miasta Piekary Śląskie.