W sprawie:
ustalenia sieci oraz granic obwodów miejskich szkół podstawowych i miejskich gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2009-09-03

Numer uchwały:
XLII/452/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.