W sprawie:
ustanowienia hejnału Miasta Piekary Śląskie.

Data uchwały:
2009-05-21

Numer uchwały:
XXXVIII/419/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.