Data posiedzenia:
2024-01-25

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu LXXI sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 21 grudnia 2023 r.
4. Sprawozdaniaz działalności komisji Rady Miasta Piekary Śląskie za rok 2023.
5. Przyjęcie planów pracy komisji Rady Miasta Piekary Śląskie na rok 2024.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał - wykaz w załączeniu.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
10. Zamknięcie obrad


Uwagi:
Miejsce: Ośrodek Kultury Andaluzja w Piekarach Śląskich przy ul. Oświęcimskiej 45.
Godz. 10:00