ZARZĄDZENIE NR 128/BZS/2024 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie wyboru podmiotu realizującego w 2024 roku zadanie publiczne w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, pn. "Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa w mieście Piekary Śląskie"