Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania ulicy położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Posterunkowego Wiktora Szwagla