Podział zadań pomiędzy Prezydenta Miasta a Zastępców Prezydenta Miasta w zakresie koordynacji działania miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek