Druk nr 1088 - projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu gospodarczego zawartego w dokumencie "Dobra Mobilność 30/50 - Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla obszaru Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego"