Zarządzenie Nr 120/GP/2024 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 402/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość lokalową przeznaczoną do sprzedaży na rzecz najemcy wraz ze sprzedażą ułamkowego udziału w prawie własności niewydzielonej części działki gruntu.