Zarządzenie Nr 119/GK/2024 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 16 lutego 2024  r. w sprawie: przeprowadzenia  konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Powstańców Warszawskich.