Zarzadzenie Nr ORo.0151-114/09 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Piekary Slaskie w zakresie przeciwdzialania patologiom spolecznym w roku 2009 pn."Prowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów piekarskich szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdzialania zjawisku narkomanii, w tym profilaktyka HIV/AIDS"