Postępowanie prowadzone jest pod adresem:

https://josephine.proebiz.com/pl/tender/49256/summary