Zarzadzenie Nr ORo.0151-96/09 Prezydenta Miasta Piekary Slaskie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie powolania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert w ogloszonym otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadan publicznych Gminy Piekary Slaskie w zakresie edukacji w roku 2009 pn."Organizacja cyklicznych zajec edukacyjnych dla mieszkanców Piekar Slaskich w wieku emerytalnym"