ZARZĄDZENIE NR 707/SR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 1 grudnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania "Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Piekary Śląskie do 2030 roku"