ZARZĄDZENIE NR 699/ZGM/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piekary Śląskie