ZARZĄDZENIE NR 690/FB/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym dla rachunku, na którym Miasto Piekary Śląskie gromadzi środki z Funduszu Pomocy