Postępowanie dostepne jest na stronie: https://josephine.proebiz.com/pl/tender/48002/summary