Data posiedzenia:
2023-10-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 51/23 posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2023 r.
4.Informacja na temat funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piekarach Śląskich.
5.Raport z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2028", za lata 2021-2022 (druk nr 1006).
6.Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektów uchwał zawartych w drukach nr 1008 oraz 1010.
7.Korespondencja. 8.Wnioski radnych i sprawy bieżące.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 12:00.