Data posiedzenia:
2023-10-24

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 54/23 posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2023 r.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Piekary Śląskie za rok szkolny 2022/2023.
5. Omówienie projektu uchwały zawartego w druku nr 1009.
6. Wizytacja Dzielnicowego Domu Kultury przy ul. Walentego Roździeńskiego 99 oraz obiektu Klubu Sportowego "Orzeł Biały".
7. Wnioski radnych i sprawy bieżące.
8. Zamknięcie obrad.Uwagi:
Miejsce: Dzielnicowy Dom Kultury przy ulicy Walentego Roździeńskiego 99
Godz. 8:30.