ZARZĄDZENIE NR 678/SR/2023 PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. polityki rozwoju i rewitalizacji oraz Zespołu ds. koordynacji rozwoju Miasta