Data posiedzenia:
2023-11-20

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 36/23 posiedzenia komisji w dniu 28 sierpnia 2023 r.
4.Rozpatrzenie pisma mieszkańców z dnia 23 października 2023 r. w sprawie zarządzania Wspólnotą Mieszkaniową przy ulicy Drzymały 20 w Piekarach Śląskich.
5.Sprawy bieżące, wnioski i wolne głosy radnych.
6.Zamknięcie obrad.


Uwagi:
Miejsce: sala 201 Urząd Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84.
Godz. 14:00.

W obradach mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby.