Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.992.2023 z dnia 29 września 2023 r. stwierdzające nieważność w całości Uchwały Nr LXVI/715/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne im. Pawła Świętka