Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.990.2023 z dnia 28 września 2023 r. o stwierdzeniu nieważności w części określonej w § 2 uchwały w zakresie wyrażenia: "oraz Zarządowi spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich" Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich" Uchwały Nr LXVI/719/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie upoważnienia Zarządu spółki "Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich" Spółka z o.o.  z siedzibą w Piekarach Śląskich do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej