Zawiadomienie:

Dnia 29 września 2023 roku dostarczono do Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie telefon. Właściciel proszony jest o jego odbiór.

Pouczenie:
W przypadku nieodebrania rzeczy w terminie, o którym mowa w art. 187 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny tj. 2 lata od dnia jej znalezienia, rzecz staję się własnością znalazcy.

W celu odbioru rzeczy należy się zgłosić wraz z dokumentem tożsamości do Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta Piekary Śląskie ul. Bytomska 84, pokój 212, II piętro w godzinach pracy Urzędu, tel. 32 39 39 383

Rzeczy znalezione reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych.