Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.953.2023 z dnia 28 września 2023 r.,  w sprawie stwierdzenia nieważność w części § 2 ust. 2 w zakresie wyrażenia "w szczególności" załącznika do Uchwały nr LXVI/717/23 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej w Piekarach Śląskich