Zarządzenie Nr 590/GP/2023 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 września 2023 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa oraz prawa własności składników budowlanych usytuowanych na nieruchomości położonej w rejonie ul. Gen. Jerzego Ziętka w Piekarach Śląskich.