Data posiedzenia:
2023-08-31

Status:
Zakończone

Porzadek posiedzenia:
1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu nr 39/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 maja 2023 r.
4.Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli działalności finansowej i merytorycznej Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich w latach 2020-2022.
5.Sprawy bieżące.
6.Zamknięcie obrad.