W sprawie:
nadania nazwy ulicy w Piekarach Śląskich.

Data uchwały:
2009-02-26

Numer uchwały:
XXXIV/379/09

Podjęta przez:
Rada Miasta w Piekarach Śląskich

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.